B Kader Kadermagazine van FNV Bondgenoten 2005: Belangenbehartiging ter discussie